Abstracts – Föredrag

Tryck på nedanstående rubriker för att läsa mer om respektive föredrag

2014-08-26 15:45-17:55, Höftprotes Lokal: FEMUR

Moderator: André Stark 7 + 3 min

15:45-15:55 Piotr Kasina
Periprostetiska infektioner efter höftfraktur och degeneration höftledssjukdom: En kohortstudie av 3807 konsekutiva höftartroplastiker med uppföljningtid på minst 5 år

15:55-16:05 Ferid Krupic
Samband mellan peroperative information och patient-rapporterade utfall ett år efter THR hos invandrare och patienter födda i Sverige

16:05-16:15 Maziar Mohaddes
Tidig Proximal Migration av Acetabularkomponenten är en Prediktor för Cuplossning vid Revisionskirurgi

16:15-16:55 Arkan Sayed-Noor
Protesluxation efter operation med hemiartroplastik via bakre snitt efter lårbenshalsfraktur: en retrospektiv fall-kontroll analys av radiologiska riskfaktorer för protesluxation

16:55-17:35 Bita Shareghi
Slitage av plastinlägg gjorda av E-vitamin behandlad korsbanden polyetylen plast vid total höftprotesoperation

17:35-17:45 Olof Sköldenberg
Validering av Öppna jämförelser som metod för att identifiera vårdskador efter höftledsplastik. Tidiga resultat från VARA-studien

17:45-17:55 Arkan Sayed-Noor
Benlängdsskillnad före och efter höftproteskirurgi. En prospektiv kohortstudie


2014-08-26 16:15-16:55 Lokal: SAL RÖD

Moderator: Carina Thorstensson 7 + 3 min

16:15-16:25 Maria Georgsson
Skulderfunktion sex månader eller längre efter operation enligt Latarjet

16:25-16:35 Charlotte Svantesson
Effekt av tidigt insatt vadmuskelträning efter en knäplastikoperation – RCT

16:35-16:45 Anna Tedhamre
Smärta och funktionsförmåga före och efter höftproteskirurgi vid artros.

16:45-16:55


2014-08-27 11:15-11:45  Rygg Lokal: FEMUR

Moderator: Bo Jönsson 7+3 min

11:15-11:25 Peter Fritzell
Klinikjämförande resultat efter kirurgi för diskbråck och spinal stenos

11:25-11:35 Björn Knutsson
Fetma är associerat med en ökad risk att opereras för spinal stenos

11:35-11:45 Gustav Leoj
Resultat av moderna metoder för korrektion av neuromuskulär skolios


2014-08-27 15:30-16:11  Epiphysen Lokal: RADIUS

Moderator:Johan Wänström 5+2 min

15:30-15:35 Cyrus Broden
Risk för tidiga protesnära femurfrakturer vid primär höftplastik med cementerad, kulformad, polerad stam.

15:37-15:42 Marianne Flinck
Semirigid märgspik och elastiska märgspikar vid femurdiafysfraktur: En biomekanisk studie med syntetisk femur

15:44-15:49 Amanda Lyman
Pediatriska diafysära underarmsfrakturer – komplikationer efter TEN-spikning under åren 2003 till 2012 i Malmö

15:52-15:57 Erik Rönnblad
Resultat efter meniskreparation. Retrospektiv analys av 319 konsekutiva patienter under en 12-års period.

15:59-15:04 Åsa Saarnio
Behandling av Dupuytrens kontraktur med Collagenas Clostridium Histolyticum – en prospektiv studie.

16:06-16:11 Fredrik Strömqvist
Primär lumbal diskbråckoperation hos barn och ungdomar leder till utmärkt resultat – en studie på 272 individer


2014-08-28 10:15-10:45 Barn Lokal: FEMUR

Moderator: Lennart Landin, Johan Wester 7+3 min

10:15-10:25 Marcus Cöster
Utökad skolgymnastik i grundskolan förbättrar muskelstyrkan utan att påverka frakturrisken – en fyraårig prospektiv kontrollerad interventionsstudie av 2 525 barn

10:25-10:35 Jesper Fritz
Då daglig skolgymnastik stärker skelettet utan att resultera i fler frakturer kan detta sannolikt minska den framtida frakturrisken – en 7-årig kontrollerad träningsstudie med 3534 barn

10:35-10:45 Ioannis Georgopoulos
Livskvalitet och självuppfattad kroppsform hos individer med och utan skolios


2014-08-29 08:05-09:05  Axel, hand Lokal: PATELLA

Moderator: Karl Lunsjö, Lars Adolfsson 7+3 min

08:05-08:15 Antti Launonen
Treatment of proximal humerus fractures in elderly patients: A systematic review of 409 patients

08:15-08:25 Knut Aagaard
Epidemiologi av Traumatiska Totala Rotatorcuffrupturer

08:25-08:35 Torsten Johansson
PTH 1-34 förbättrar kanske inte läkningen av proximala humerusfrakturer

08:35-08:45 Ville Mattila
Nordic co-operation in clinical trauma research- A proximal humerus fracture RCT in Finland and in Sweden

08:45-08:55 Daniel Jerrhag
Förekomsten av handledsfrakturer har ökat det senaste decenniet

08:55-09:05 Ante Mrkonjic
Naturalförloppet av scapholunär ligamentskada vid distal radius fraktur.En klinisk och radiologisk uppföljning 13-15 år efter skada av artroskopiskt diagnosticerade men obehandlade skador.


2014-08-29 09:45-11:05  Varia Lokal:

Moderator: Richard Frobell

09:45-09:55 Håkan Gauffin
Knäartroskopi hos medelålders patienter gör nytta

09:55-10:05 Håkan Gauffin
4-dimensionelI datortomografi – metodutveckling och ortopediska tillämpningar

10:05-10:15 Richard Nordenvall
Korsbandsrekonstruktion och knäartros. Socioekonomiska aspekter

10:15-10:25 Michael Ullman
Pinloc, nytt system för fixation av cervikala höftfrakturer – preliminära resultat

10:25-10:35 Joakim Palmquist
Spelar reponering och spikläge någon roll för gångförmågan fyra månader efter pertrokantär femur fraktur?

10:35-10:45 Maria Cöster
Kirurgi av förvärvad plattfothet till följd av tibialis posterior dysfunktion förbättrar funktion och minskar smärta

10:45-10:55 Rikard Wedin
PATHFx – ett nytt prognostiskt hjälpmedel vid skelettmetastaskirurgi

10:55-10:05 Per Wretenberg
MBT skon (Masai Barefoot Technology) ger endast små ändringar i gångmönstret mätt med 3D gånganalys