2014 ägde Ortopediveckan rum i Helsingborg under teamat ” Framtidens Ortopedi”
Detta är den arkiverade webbplatsen från 2014.
Du återfinner här program och samlade abstracts ( föredrag och posters)